Wizyta dr Krzysztofa Liedela w AMW

19 stycznia 2017 o godzinie 22:11

Jednym z obszarów działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest organizowanie wykładów otwartych ze specjalistami w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa, dlatego w poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku w murach naszej Alma Mater gościł dr Krzysztof Liedel – dyrektor Centrum Badań nad terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Odwiedził społeczność akademicką AMW na specjalne zaproszenie członków KNBM!

Specjalista w zakresie terroryzmu wygłosił swój wykład w Audytorium Biblioteki Głównej zatytułowany „Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych?” Jego osoba, znana z mediów, w których wypowiada się w roli specjalisty ds terroryzmu międzynarodowego oraz jego zwalczania, cieszyła się niemałym zainteresowaniem, co przełożyło się na frekwencję słuchaczy podczas prelekcji.

BeFunky Collage1

Dr Liedel przeprowadził ok. 1,5 h wykład omawiając pojęcie terroryzmu, zagrożeń, metod i środków wykorzystywanych przez współczesnych terrorystów, odpowiadając  również na liczne  pytania zadane przez słuchaczy prelekcji m.in. Czy Polska jest wolna od terroryzmu? Jak mamy ochronić swoje życie podczas ataku? i wiele innych. „Terroryzm jest metodą walki politycznej do osiągania celów politycznych. Jest teatrem działań skierowanym do widzów” – podkreślił. Ciekawym stwierdzeniem było to, że Polska jest jednym krajem gdzie jeszcze ludzie chcą zajmować się kwestiami terroryzmu od poziomu strategicznego aż po wykonawczy. Dlaczego? Bo jeszcze w Polsce żaden atak nie został przeprowadzony i nikt nie musiał ponosić odpowiedzialności za ewentualny brak jego wykrycia w odpowiednim czasie.

BeFunky Collage

Praca ekspertów z zakresu terroryzmu i jego zwalczania opiera się na prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ analizy prognostyczne pozwalają na wytypowanie miejsc, obszarów i potencjalnych celów ataku terrorystów. W USA tworzone są nawet zespoły ludzi kreatywnych, których zadaniem jest „wymyślanie niewyobrażalnego” po to, aby wcielić się w rolę zamachowca i  tym samym móc przewidzieć jego ruch.

„Polska jest wolna od tego terroryzmu, który napawa lękiem zachodni świat. Niewielkie jest bowiem prawdopodobieństwo ataków islamistycznego radykalizmu tu i teraz.” Zdaniem eksperta, jedną z najniebezpieczniejszych strategii terroryzmu jest działalność „samotnych wilków” i „solo terrorystów”, ponieważ jednostki są niezwykle trudne do wykrycia. Słuchacze dowiedzieli się, że w razie ataku terrorystycznego nie można ściągać na siebie uwagi terrorystów, a priorytetem stały się słowa „ Uciekaj – Ukryj się – Walcz”, mając na uwadze, że walka z terrorystami jest ostatnią opcją mającą na celu próbę ratowania własnego życia.

Na końcu wydarzenia na ręce Pana dr Pani Prezes KNBM Ewelina Perlik złożyła podziękowania od całej organizacji. Nie mogło również zabraknąć podziękowań mgr Adamowi Krampichowskiemu, przyjacielowi KNBM, bez którego pomocy wykład mógłby się nie odbyć.

BeFunky Collage2

BeFunky Collage3

Pan dr podzielił się ze słuchaczami wiedzą i swoim wieloletnim doświadczeniem, dlatego jesteśmy mu bardzo wdzięczni za poświęcony czas i ofiarowanie nam drogocennej lekcji.

Tekst: Magda Łosińska

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz