Forum Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie

28 stycznia 2017 o godzinie 20:16

W czwartek 19 stycznia 2017 w Warszawie w hotelu Novotel Airport odbyła się II już edycja unikalnego w skali Polski wydarzenia: Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2017. Nie mogło nas tam zabraknąć. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego reprezentowała mgr Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów, która obecnie pełni funkcję opiekuna KNBM. Organizatorami wydarzenia był Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich, który również jest głównych organizatorem Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo. FBM jest jednodniowym wydarzeniem, którego celem opiera się na promowaniu roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko dotyczącym obrony, ale również w odniesieniu do różnych zadań w czasie pokoju czy w tzw. konflikcie hybrydowym.

W tegorocznym Forum Bezpieczeństwa Morskiego wzięły udział najważniejsze instytucje i przedsiębiorstwa, które mają wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz przemysł morski, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komisji Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Centrum Operacji Morskich, Departamentu Zwierzchnictwa nas Siłami Zbrojnymi w BBN i wiele innych.

FBM-VIPy-1-960x600

FBM uroczyście otworzyli: Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Pani Grażyna Ewa Karłowska, Prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. Panele dyskusyjne w ramach wydarzenia dotyczyły Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, kierunków modernizacji sił Marynarki Wojennej RP z udziałem polskiego oraz zagranicznego przemysłu oraz roli sił morskich NATO i Unii Europejskiej. Oprócz sesji panelowych podczas FBM można było zwiedzić stoiska wystawców czołowych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw zajmujących się nowoczesnymi technologiami MW, uzbrojeniem okrętowym czy też budową samych okrętów.

W Panelu dotyczącym Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego, prowadzonym przez prof. Tomasza Szubrychta, Akademię Marynarki Wojennej reprezentował prof. Andrzej Makowski, jeden z współtwórców wyżej wspomnianego dokumentu. W swojej wypowiedzi podkreślał cel tworzenia Koncepcji: „Należy zmienić filozofię myślenia i powrócić do tego, co kultywowała II Rzeczpospolita – Polskę Morską. Marynarka Wojenna jest częścią nie tylko Sił Zbrojnych RP, ale i częścią gospodarki Morskiej” – nadmienił. „Musi współpracować ściśle z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To są kluczowe ministerstwa, gdzie musi wystąpić efekt synergii: przy podziale zadań, planowaniu rozwoju, zakupu sprzętu i wyposażenia. Należy pamiętać, że Marynarka Wojenna jest bardzo dobrym narzędziem państwa zarówno w dyplomacji jak i w utrzymaniu porządku”.

IMG_0202

Niezwykle ciekawym wystąpieniem była prelekcja inspektora marynarki wojennej, Mirosława Mordela. Przedstawił on stan polskiej floty wojennej, która obecnie liczy 39 okrętów bojowych. Ich średnia wieku to 33 lata. Od podniesienia bandery na ORP „Kazimierz Pułaski” do zwodowania ORP „Kormoran” minęło aż 16 lat, a w tej sytuacji trudno mówić o modernizacji marynarki wojennej – mówił. Kontradmirał dodał, że najpilniejszą sprawą jest wprowadzenie do służby nowoczesnych okrętów podwodnych, bo cztery obecnie używane jednostki typu Kobben i jeden typu Kilo wymagają pilnego wycofania z użytku.

Przedstawiciele resortu obrony przekonywali, że dla rządu modernizacja marynarki wojennej jest jednym z najistotniejszych zagadnień. Modernizacja MW musi odpowiadać charakterowi obecnych zagrożeń oraz pozwalać na użycie naszych sił także poza obszarem Bałtyku we współpracy z zespołami okrętów sojuszniczych

Tekst: Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów