Wyjazd studyjny do Wrocławia: 15-16 marca 2017 r.

27 marca 2017 o godzinie 20:58

W dniach 14-16 marca odbyła się II Krajowa Studencka Konferencja Naukowa pt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja” zorganizowana przez Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.Celem konferencji była prezentacja teoretycznych możliwości i praktycznych działań tworzących bezpieczeństwo współczesnej Polski z uwzględnieniem edukacji podnoszącej świadomość i wiedzę obywateli.

5

12 studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, które są członkami Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego wraz z opiekunem KNBM wzięli udział w tym wydarzeniu. W konferencji uczestniczyło również ponad 100 studentów z takich ośrodków akademickich jak: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.

IMG_3466

Program pierwszego dnia Konferencje był rozdzielony na 3 sesje obrad plenarnych. W trakcie pierwszego panelu „Wybrane zagadnienia teorii i praktyki bezpieczeństwa” naszą Uczelnię reprezentowały Pani opiekun mgr Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów i prezes Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego AMW Ewelina Perlik, które przybliżyły słuchaczom temat dotyczący zagadnienia bezpieczeństwa morskiego. Podczas drugiej i trzeciej sesji pierwszego dnia konferencji prelegenci przedstawili pojęcie bezpieczeństwa w ujęciu historycznym, a także miała miejsce dyskusja o zagrożeniach i roli edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

4

Konferencja miała nie tylko teoretyczny charakter, ale i praktyczny. Drugiego dnia Konferencji organizatorzy zaprosili uczestników na Ćwiczenia pt. „MISTRAL 2017”, które były zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach oraz policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Odbyły się na lotnisku Wrocław-Strachowice. Ich celem  było zapoznanie studentów z właściwym zachowaniem podczas ataku terrorystycznego na pokładzie statku powietrznego oraz w terminalu pasażerskim. Uczestnicy przed wejściem na pokład samolotu otrzymali dokładny instruktaż zachowania, który polegał na tym, że mieli za zadanie odegrać rolę zakładników terrorystów. Ćwiczenia było przeprowadzono bardzo profesjonalnie i na tyle realistycznie, że studenci absolutnie zapomnieli, że to tylko ćwiczenia na podstawie z góry określonego scenariusza. Z pewnością była to duża dawka adrenaliny!

28

24

Dziękujemy raz jeszcze organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestniczenia zarówno w Konferencji jak i w świetnie przygotowanych ćwiczeniach na lotnisku! :-) Z pewnością odwiedzimy Wrocław, chociażby z tego powodu, że nie udało nam się odnaleźć wszystkich Krasnali!

IMG_3589

Tekst: Khrystyna Kakhniy