III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, 25-26 czerwca 2018 r. – ZAPROSZENIE

23 października 2017 o godzinie 21:34

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego wraz z Prezydium Samorządu Doktorantów oraz Kołem Naukowym Obronności Państwa już po raz trzeci organizuje Konferencję Naukową Doktorantów i Kół Naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

Zrzut ekranu 2017-10-23 o 21.28.53

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym i odbywa się z częstotliwością co dwa lata. Trzecia edycja została zaplanowana na 25-26 czerwca 2018 roku. Odbędzie się ona na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBEREXPO podczas trwania VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON. Nadchodzące wydarzenie jest szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż równocześnie będą miały miejsce obchody 100lecia Marynarki Wojennej. 

Celem planowanej Konferencji jest kształtowanie młodego pokolenia ludzi nauki w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Jest to także miejsce do wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przez środowiska doktoranckie i studenckie.

Uczestników Konferencji chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  1. Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;
  2. Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;
  3. Wpływ współczesnych konfliktów na bezpieczeństwo: Procesy polityczne, gospodarcze i ogólnocywilizacyjne –  jaki wpływ mają na bezpieczeństwo;
  4. System obrony państwa: Jego zagrożenia jako fundament obronności państwa, Strategia obronności państwa, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa;
  5. Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne;
  6. Wojna hybrydowa: Istota i pojęcie wojny hybrydowej, Wojna hybrydowa jako nowy rodzaj konfliktu.

Bieżące informacje dotyczące wydarzenia umieszczane są m.in. na stronie internetowej www.natconference.eu w zakładce DOKTORACI I STUDENCI: http://natconference.eu/kola_naukowe oraz na „kołowym” funpage’u KNBM: https://www.facebook.com/KoloNaukoweBezpieczenstwaMorskiego/.

Informujemy również, że już dzisiaj możecie Państwo zgłosić swój udział w Konferencji wypełniając formularz zgłoszeniowy online: https://natconference.eu/conf/register.

Ulotka informacyjna Wyzwania dla Bezpieczeństwa 2018

Czekamy na Was!!!

Zrzut ekranu 2017-10-23 o 21.26.45