Historia

Historia naszej Organizacji rozpoczyna się 15 kwietnia 2008 roku, kiedy to powstało Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Marynarki Wojennej. Opiekunem został wtedy mgr Mateusz Łaski, a do zarządu wybrano Teresę Usewicz (przewodnicząca), Katarzynę Haczewską (wiceprzewodnicząca) oraz Pawła Domańskiego (sekretarz). Na zebraniu członków Koła, dnia 22.04.2008 roku wybrano oficjalne logo KNSBN.

Mając zatwierdzony statut, wybrany zarząd oraz własne logo mogliśmy przystąpić do działalności w toku, której zorganizowaliśmy wiele wyjazdów studyjnych, konferencji, wykładów otwartych a także uczestniczyliśmy w szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Istotną zmianę przyniósł początek roku akademickiego 2010/11.

Dnia 9 listopada 2010 r. zmieniono nazwę naszej organizacji na Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz uchwalono nowe logo. Funkcję opiekuna Koła objął kmdr por. dr inż. Dariusz Kozłowski a jego zastępcą została mgr inż. Ewa Iwanina.