Misja i wizja

Główny cel działalności Koła

Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego ze szczególnym naciskiem na jego morskie aspekty, a także integracja środowiska studenckiego i akademickiego.

Misja

Rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, w zakresie bezpieczeństwa w tym i morskiego, poprzez zaangażowanie w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa morskiego.

Wizja

Budowa marki rozpoznawalnej przez studentów, nauczycieli akademickich jak i innych organizacji zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa z naciskiem na aspekty morskie.

KNBM_logo_finalnie_300x300