Publikacje

Artykuły konferencyjne, które zostały zatwierdzone do publikacji:

 1. Hrynaszkiewicz-Ołów Paulina, Wysocka Monika, Przestępczość zorganizowana, okołoprostytucyjna oraz seksualna w europejskich obozach dla uchodźców
 2. Hrynaszkiewicz Paulina, Ołów Jakub – Anonimowy Internet jako narzędzie umożliwiające działalność przestępczą w cyberprzestrzeni
 3. Hrynaszkiewicz-Ołów Paulina, Wysocka Monika – Czarny Ląd oczami misjonarzy oblicza misji chrześcijańskiej w rejonie Afryki Subsaharyjskiej
 4. Hrynaszkiewicz-Ołów Paulina, Wysocka Monika – Czy A. Breivik stanie się prekursoren terroryzmu nacjonalistycznego w Europie.docx
 5. Hrynaszkiewicz Paulina – Piractwo morskie w Zatoce Gwinejskiej sposoby zabezpieczania statków przed atakami
 6. Hrynaszkiewicz Paulina – Ataki samotnych wilków jako przykład terroryzmu prawicowego w UE
 7. Hrynaszkiewicz-Ołów Paulina, Rapkowska Karolina – Zastosowanie latform bezzałogowych na rzecz bezpieczeństwa pozamilitarnego
 8. Jurusik Małgorzata, Słomińska Natalia – Instytucje Unii Europejskiej zajmujące się zwalczaniem imigracji
 9. Perlik Ewelina, Pietrzykowski Sebastian, Zblewski Michał – Broń chemiczna w Morzu Bałtyckim jako czynnik zagrażający środowisku i społeczeństwu
 10. Rapkowska Karolina, Zackiewicz Paulina – Biały wywiad w zwalczaniu przestępczości kryminalnej i zorganizowanej
 11. Rolbiecka Agnieszka – Cyberterroryzm w Polsce
 12. ominska Natalia – Wplyw badan wariograficznych na bezpieczenstwo panstwa
 13. Wolak Joanna – Zagrożenia i zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego wynikające z transportu morskiego
 14. Wolak Joanna – Zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z eksploatacji platform wiertniczych na obszarze Morza Bałtyckiego
 15. Wysocka Monika – Kultura pojmowania pozycji kobiety w krajach arabskich
 16. Zackiewicz Paulina – Rola i zadania negocjatora policyjnego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych