V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zapraszają Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, która to odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2016 r. Organizując konferencję mamy nadzieję, że wzbudzi ona refleksje nad bezpieczeństwem i obronnością kontynentu europejskiego. Jej uczestników chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  • Bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej;
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni;
  • Wyzwania polityki europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego;
  • Zmienne oblicza terroryzmu w XXI w.;
  • Konflikt hybrydowy;
  • Systemy bezzałogowe we współczesnym konflikcie

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszenia Sec&Def 2016

Formatka Sec&Def 2016

Komunikat I Sec&Def 2016

Plakat Security and Defence OST 2016