Projekt naukowo-badawczy „Bezpieczeństwo mieszkańców małych miast powiatowych województwa pomorskiego” – Nowy Dwór Gdański, 22.02.2017 r.

23 lutego 2017 o godzinie 11:39

W Czwartek 22.02.2016 członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego po raz kolejny wcieliła się w role ankieterów.  Tym razem badaliśmy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego w ramach projektu „Bezpieczeństwo mieszkańców małych miast powiatowych województwa pomorskiego”.

DSC_0272

Przez kilka godzin anektowaliśmy mieszkańców zadając im pytania dotyczące m.in. pracy straży miejskiej, funkcjonariuszy policji oraz zagrożeń w ich rodzinnym mieście.

DSC_0296

Chociaż pogoda nam nie dopisała to bardzo dobre nastawienie miejscowych ludzi przełożyło się na szybkie zakończenie ankietowania. Odbyło się również spotkanie z władzami miasta, gdzie Burmistrz opowiedział nam o funkcjonowaniu władz lokalnych i specyfiki gminy. Zaprosił nas do kolejnych odwiedzin, tym razem w sezonie letnim :-)

DSC_0314

Wizytę zwieńczyliśmy oczywiście wspólnym zdjęciem z Panem Burmistrzem.

Tekst: Beata Michałowicz

Zdjęcia: Albert Popławski

Projekt naukowo-badawczy „Bezpieczeństwo mieszkańców małych miast powiatowych województwa pomorskiego” – Sztum, 20.02.2017 r.

20 lutego 2017 o godzinie 22:24
20 lutego 2017 r. członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego oraz studenci Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich po raz kolejny wzięli udział w badaniach ankietowych w ramach projektu naukowo-badawczego dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców małych miast powiatowych województwa pomorskiego.
DSC_0164
Tym razem celem podróży młodych naukowców był Sztum. Zadaniem studentów było przeprowadzanie badań ankietowych wśród mieszkańców, podczas gdy kierownictwo Projektu: mgr Marcin Fitas oraz dr Piotr Lizakowski spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych.
DSC_0159
Prowadzone przez studentów WDiOM badania mają na celu określeniepoczucia bezpieczeństwa mieszkańców małych miast w odniesieniu do istniejących już statystyk i wywiadów przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie bezpieczeństwa na terenie poszczególnych miast. Pozwoli to na sporządzenie opracowania przydatnego podczas planowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców małych miast.
 
Przed zespołem badawczym pozostały jeszcze wyjazdy do Nowego Dworu Gdańskiego, Człuchowa oraz Kościerzyny.
Tekst: Magdalena Kobylarz

Projekt naukowo-badawczy „Bezpieczeństwo mieszkańców małych miast powiatowych województwa pomorskiego” – Puck, 16.02.2017 r.

16 lutego 2017 o godzinie 17:50
W dniu 16 lutego 2017 r. członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Pucka w ramach pracy naukowo-badawczej: „Bezpieczeństwo mieszkańców małych miast powiatowych województwa pomorskiego”.
Jest to pierwszy projekt naukowo-badawczy, do którego kierownicy zespołu składającego się z wykładowców WDiOM zaangażowali studentów. Cieszymy się, że możemy być jego częścią :-) Nasze zadanie polegało na przeprowadzeniu badań ankietowych pośród mieszkańców Pucka dotyczących potencjalnych zagrożeń oraz działalności służb i władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa.unnamed (1)
Głównym celem projektu jest zbadanie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych w korelacji ze statystykami policyjnymi oraz wywiadami dotyczącymi bezpieczeństwa przeprowadzonymi z burmistrzami miast, Komendantami Powiatowymi Policji i Komendantami Straży Miejskiej.
unnamed
Przed nami jeszcze cztery wyjazdu studyjne: do Sztumu, Nowego Dworu Gdańskiego, Kościerzyny i Człuchowa. O sukcesach i postępach prac będziemy informowali na bieżąco!
16804956_1446511708716850_992926612_o
Tekst: Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów

Forum Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie

28 stycznia 2017 o godzinie 20:16

W czwartek 19 stycznia 2017 w Warszawie w hotelu Novotel Airport odbyła się II już edycja unikalnego w skali Polski wydarzenia: Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2017. Nie mogło nas tam zabraknąć. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego reprezentowała mgr Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów, która obecnie pełni funkcję opiekuna KNBM. Organizatorami wydarzenia był Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich, który również jest głównych organizatorem Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo. FBM jest jednodniowym wydarzeniem, którego celem opiera się na promowaniu roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko dotyczącym obrony, ale również w odniesieniu do różnych zadań w czasie pokoju czy w tzw. konflikcie hybrydowym.

W tegorocznym Forum Bezpieczeństwa Morskiego wzięły udział najważniejsze instytucje i przedsiębiorstwa, które mają wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz przemysł morski, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komisji Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Centrum Operacji Morskich, Departamentu Zwierzchnictwa nas Siłami Zbrojnymi w BBN i wiele innych.

FBM-VIPy-1-960x600

FBM uroczyście otworzyli: Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Pani Grażyna Ewa Karłowska, Prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. Panele dyskusyjne w ramach wydarzenia dotyczyły Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, kierunków modernizacji sił Marynarki Wojennej RP z udziałem polskiego oraz zagranicznego przemysłu oraz roli sił morskich NATO i Unii Europejskiej. Oprócz sesji panelowych podczas FBM można było zwiedzić stoiska wystawców czołowych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw zajmujących się nowoczesnymi technologiami MW, uzbrojeniem okrętowym czy też budową samych okrętów.

W Panelu dotyczącym Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego, prowadzonym przez prof. Tomasza Szubrychta, Akademię Marynarki Wojennej reprezentował prof. Andrzej Makowski, jeden z współtwórców wyżej wspomnianego dokumentu. W swojej wypowiedzi podkreślał cel tworzenia Koncepcji: „Należy zmienić filozofię myślenia i powrócić do tego, co kultywowała II Rzeczpospolita – Polskę Morską. Marynarka Wojenna jest częścią nie tylko Sił Zbrojnych RP, ale i częścią gospodarki Morskiej” – nadmienił. „Musi współpracować ściśle z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To są kluczowe ministerstwa, gdzie musi wystąpić efekt synergii: przy podziale zadań, planowaniu rozwoju, zakupu sprzętu i wyposażenia. Należy pamiętać, że Marynarka Wojenna jest bardzo dobrym narzędziem państwa zarówno w dyplomacji jak i w utrzymaniu porządku”.

IMG_0202

Niezwykle ciekawym wystąpieniem była prelekcja inspektora marynarki wojennej, Mirosława Mordela. Przedstawił on stan polskiej floty wojennej, która obecnie liczy 39 okrętów bojowych. Ich średnia wieku to 33 lata. Od podniesienia bandery na ORP „Kazimierz Pułaski” do zwodowania ORP „Kormoran” minęło aż 16 lat, a w tej sytuacji trudno mówić o modernizacji marynarki wojennej – mówił. Kontradmirał dodał, że najpilniejszą sprawą jest wprowadzenie do służby nowoczesnych okrętów podwodnych, bo cztery obecnie używane jednostki typu Kobben i jeden typu Kilo wymagają pilnego wycofania z użytku.

Przedstawiciele resortu obrony przekonywali, że dla rządu modernizacja marynarki wojennej jest jednym z najistotniejszych zagadnień. Modernizacja MW musi odpowiadać charakterowi obecnych zagrożeń oraz pozwalać na użycie naszych sił także poza obszarem Bałtyku we współpracy z zespołami okrętów sojuszniczych

Tekst: Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów

Wizyta dr Krzysztofa Liedela w AMW

19 stycznia 2017 o godzinie 22:11

Jednym z obszarów działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest organizowanie wykładów otwartych ze specjalistami w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa, dlatego w poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku w murach naszej Alma Mater gościł dr Krzysztof Liedel – dyrektor Centrum Badań nad terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Odwiedził społeczność akademicką AMW na specjalne zaproszenie członków KNBM!

Specjalista w zakresie terroryzmu wygłosił swój wykład w Audytorium Biblioteki Głównej zatytułowany „Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych?” Jego osoba, znana z mediów, w których wypowiada się w roli specjalisty ds terroryzmu międzynarodowego oraz jego zwalczania, cieszyła się niemałym zainteresowaniem, co przełożyło się na frekwencję słuchaczy podczas prelekcji.

BeFunky Collage1

Dr Liedel przeprowadził ok. 1,5 h wykład omawiając pojęcie terroryzmu, zagrożeń, metod i środków wykorzystywanych przez współczesnych terrorystów, odpowiadając  również na liczne  pytania zadane przez słuchaczy prelekcji m.in. Czy Polska jest wolna od terroryzmu? Jak mamy ochronić swoje życie podczas ataku? i wiele innych. „Terroryzm jest metodą walki politycznej do osiągania celów politycznych. Jest teatrem działań skierowanym do widzów” – podkreślił. Ciekawym stwierdzeniem było to, że Polska jest jednym krajem gdzie jeszcze ludzie chcą zajmować się kwestiami terroryzmu od poziomu strategicznego aż po wykonawczy. Dlaczego? Bo jeszcze w Polsce żaden atak nie został przeprowadzony i nikt nie musiał ponosić odpowiedzialności za ewentualny brak jego wykrycia w odpowiednim czasie.

BeFunky Collage

Praca ekspertów z zakresu terroryzmu i jego zwalczania opiera się na prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ analizy prognostyczne pozwalają na wytypowanie miejsc, obszarów i potencjalnych celów ataku terrorystów. W USA tworzone są nawet zespoły ludzi kreatywnych, których zadaniem jest „wymyślanie niewyobrażalnego” po to, aby wcielić się w rolę zamachowca i  tym samym móc przewidzieć jego ruch.

„Polska jest wolna od tego terroryzmu, który napawa lękiem zachodni świat. Niewielkie jest bowiem prawdopodobieństwo ataków islamistycznego radykalizmu tu i teraz.” Zdaniem eksperta, jedną z najniebezpieczniejszych strategii terroryzmu jest działalność „samotnych wilków” i „solo terrorystów”, ponieważ jednostki są niezwykle trudne do wykrycia. Słuchacze dowiedzieli się, że w razie ataku terrorystycznego nie można ściągać na siebie uwagi terrorystów, a priorytetem stały się słowa „ Uciekaj – Ukryj się – Walcz”, mając na uwadze, że walka z terrorystami jest ostatnią opcją mającą na celu próbę ratowania własnego życia.

Na końcu wydarzenia na ręce Pana dr Pani Prezes KNBM Ewelina Perlik złożyła podziękowania od całej organizacji. Nie mogło również zabraknąć podziękowań mgr Adamowi Krampichowskiemu, przyjacielowi KNBM, bez którego pomocy wykład mógłby się nie odbyć.

BeFunky Collage2

BeFunky Collage3

Pan dr podzielił się ze słuchaczami wiedzą i swoim wieloletnim doświadczeniem, dlatego jesteśmy mu bardzo wdzięczni za poświęcony czas i ofiarowanie nam drogocennej lekcji.

Tekst: Magda Łosińska

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Zapraszamy na pierwsze spotkanie KNBM w 2017 roku!

18 stycznia 2017 o godzinie 18:00

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego WDiOM AMW!
Zachęcamy wszystkich studentów do włączenia się w pracę KNBM. Do naszej działalności możemy zaliczyć: organizację i udział w konferencjach naukowych, spotkania z ekspertami z obszaru bezpieczeństwa, przeprowadzanie akcji charytatywnych i wyjazdów studyjnych. Dzięki działalności w Kole masz szansę poznać nowych ludzi, włączyć się w życie uczelni, poszerzyć swoją wiedzę, a także zwiększyć swoje szanse otrzymania stypendium naukowego Rektora dla najlepszych studentów! Jeśli masz głowę pełną pomysłów, duże pokłady energii i trochę wolnego czasu zaproszenie jest skierowane właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Bezpiecze%C5%84stwa-Morskiego-AMW-116452045100358/?fref=ts

HappyBirthday (3)

Akcja Rodacy-Bohaterom 2016/2017 KNBM – zakończona!

18 stycznia 2017 o godzinie 15:14

7 stycznia 2017 zakończyliśmy tegoroczną akcję Paczka dla Kombatanta na Kresach Wschodnich.Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego już po raz czwarty dołączyło do tej ogólnopolskiej Bożonarodzeniowej zbiórki darów dla polskich Bohaterów. Członkowie Koła wraz z pomocą Przyjaciół KNBM przeprowadzili dwutygodniową zbiórkę artykułów spożywczych, pieniędzy oraz kartek świątecznych z życzeniami od dnia 28 listopada do 11 grudnia 2016 r.

Akcja zapoczątkowana była przez Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN, która od wielu lat współpracuje ze środowiskami kombatanckimi w kraju, na Kresach i innych rejonach świata. Hasło RODACY-BOHATEROM wiąże się z różnorodnymi zadaniami organizowanymi dla byłych żołnierzy Polski Podziemnej (Armii Krajowej, WiN-u, Narodowych Sił Zbrojnych). Realizują projekty dla naszych bohaterów w ścisłej współpracy z wolontariuszami z całej Polski.

Akcja Rodacy Bohaterom w chwili obecnej to 2 edycje świąteczne – przygotowanie paczek na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia dla polskich kombatantów na Kresach. Każdy kombatant otrzymuje po kilka wielokilogramowych paczek. Paczki świąteczne przygotowują dla następujących środowisk kombatanckich: Białoruś – Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi – środowisko w Grodnie, środowisko w Lidzie, środowisko w Brześciu; Litwa – Klub Weteranów AK w Wilnie, Stowarsyzenie Polskich Kombatantów na Litwie, Stowarzyszenie Wrzesień’39; Ukraina – Lwowskie Towarzystwo Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podczas zbiórki KNBM udało się  zebrać ponad 100 kg darów żywnościowych (kawę, herbatę, ryż, makaron, słodycze, ciastka i bakalie) oraz kwotę w wysokości ponad 1300 zł! Za zebrane pieniądze zostały zrobione zakupy które następnie zostały przekazane na ręce Pomorskiego koordynatora akcji w Pruszczu Gdańskim. Nasze dary pojadą wspomóc Polskich Kombatantów na Białorusi już 29 stycznia 2017!

Każda paczka to dar pamięci od Rodaków dla Kresowych Bohaterów. Mamy nadzieję, że razem stworzymy wiele zadań dla pokolenia, które odchodzi, a które dało nam tak wiele. Dziękujemy całej społeczności akademickiej AMW oraz wszystkim przyjaciołom Koła za pomoc i wsparcie naszej akcji!

BeFunky Collage

Tekst: Yusyna Kapys

Cykl debat o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej

15 stycznia 2017 o godzinie 21:54

12 stycznia 2017 r.  Przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego wzięli udział w ostaniej już debacie z serii spotkań dla młodzieży z zakresu różnych obszarów bezpieczeństwa. Cykl 5 debat realizowany był dzięki środkom z programu Erasmus+ oraz współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego. Debaty dotyczyły takich zagadnień jak: edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia w sieci i zjawisko hejtu, bezpieczeństwo publiczne i społeczności lokalnej czy też problem nielegalnych migracji i uchodźców.

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego: Ewelina Perlik, Justyna Bronikowska, Magda Łosińska, Yustyna Kapys oraz Paweł Polański wykazali chęć aktywnego uczestniczenia w niemal wszystkich debatach podczas których mogli wcielić się w rolę ekspertów podczas prezentowanych tematów i udzielając odpowiedzi na pytania publiczności: studentów AMW oraz przedstawicieli klas mundurowych szkół średnich.

IMG_3006

Życzymy sobie, aby takich projektów było więcej!

Zdjęcia: Tobiasz Lech

dr Krzysztof Liedel w AMW – wykład otwarty eksperta ds. terroryzmu

10 stycznia 2017 o godzinie 21:44

Szanowni!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na wykład otwarty dr Krzysztofa Liedela – specjalisty w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, który pełnił funkcję naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA oraz dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN. Obecnie jest kierownikiem Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem oraz wykładowcą Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji. Możecie Państwo znać jego osobę z mediów, ponieważ często występuje w roli eksperta z zakresu terroryzmu.

  • CZAS: 16 stycznia 2017, godz. 12:00
  • MIEJSCE: Audytorium Biblioteki Głównej AMW

plakat_liedel

I Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2016 – Sprawozdanie

11 grudnia 2016 o godzinie 15:20

W miniony piątek tj. 06.12.2016 r. gościliśmy w murach Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ponad 70 licealistów z całego województwa pomorskiego podczas I Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. 10 licealistów uzyskało tytuł Laureata etapu okręgowego i otrzymali nagrody rzeczowe oraz „awans” do finału , który odbędzie się już w Warszawie. W stolicy, licealiści będą walczyć o indeksy najlepszych Uczelni Wyższych prowadzących studia z obszaru bezpieczeństwa: m.in.: Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Sztuki Wojennej czy Uniwersytet Warszawski.

2

Za organizację Olimpiady oprócz Komitetu Konkursowego składającego się z wykładowców Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, włączyło się oczywiście nasze Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego we współpracy z Kołem Naukowym Obronności Państwa. Oba działają na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .

20161209_102002

Licealiści wraz z opiekunem zawitali do Audytorium Akademii około godziny 10-tej, gdzie musieli przejść rejestrację , w której sprawdzaliśmy tożsamość uczestników Olimpiady. Gdy już wszyscy byli zarejestrowani, udali się na aulę , gdzie powitał ich serdecznie Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich kmdr dr hab. Jarosław Teska i uroczyście otworzył Olimpiadę. Następnie Goście, wysłuchali prezentacji na temat naszego wydziału, którą przedstawiła nasza Pani Opiekun KNBM mgr Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów. Nie mogło zabraknąć reklamy Kół Naukowych.  Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz jego działalność  przedstawiła Pani Prezes Ewelina Perlik, a czym zajmuje się Koło Naukowe Obronności Państwa scharakteryzował Pan Prezes pchor. Miłosz Zaremba.

6

mil_0677

Od godziny 12-tej licealiści ruszyli z pisaniem jakże trudnego testu, który składał się z 40 pytań i odbywał się jednocześnie w 16 innych uczelniach wyższych w całej Polsce . Przebieg całego wydarzenia i nadzór nad Olimpiadą należał do  kmdr ppor. dr Rafała Miętkiewicza, który był przewodniczącym całego komitetu organizacyjnego. W czasie, gdy licealiści pisali test, ich opiekunowie, nauczyciele, wykładowcy jak również studenci mogli korzystać ze stoiska kawowego, którego organizacją zajęli się członkowie naszego Koła. W tym czasie zostały również wręczone pakiety prezentowe oraz podziękowania opiekunom uczniów liceów, za wkład w wychowanie swoich podopiecznych, którzy dostali się do etapu okręgowego Olimpiady.

Po napisaniu przez uczniów testu, w ramach atrakcji organizatorów, zostali oprowadzeni po naszej uczelni. Przewodnikami byli członkowie oby Kół Naukowych: KNBM oraz KNOP. Licealiści zobaczyli między innymi symulator mostka nawigacyjnego, symulator okrętu podwodnego, symulator ,,śnieżnik,” a także zwiedzili  trenażer ZU-23-2MR . Po oprowadzeniu po symulatorach i zaprezentowaniu zaplecza AMW, uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni na obiad do stołówki Akademii Marynarki Wojennej.

Na zakończenie całej Olimpiady kmdr por. Bartłomiej Pączek, Prodziekan ds. Studenckich ogłosił wyniki testu i nagrodził Laureatów wydarzenia. 10 osób spośród 70 otrzymał „bilet” do II etapu olimpiady w Warszawie, który to odbędzie się w marcu 2017 roku.

30-kopia

Wydarzenie zwieńczyło wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Olimpiady: zarówno organizatorów jak i najważniejszych gości czyli uczniów szkół średnich.

32-kopia

Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy Olimpiadzie, a także gratulujemy uczestnikom uzyskania wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów .

Tekst: Filip Skabowski

Zdjęcia: Tobiasz Lech