Sprawozdanie – Konferencja Sec&Def 2016

17 listopada 2016 o godzinie 20:30

W dniach 7-8 listopada 2016 r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności „Security&Defence” – „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”. Celem konferencji było utworzenie interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego nad problemami szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności kontynentu europejskiego w świetle przyszłych i obecnych zagrożeń.

Konferencję organizowaliśmy wspólnie z zaprzyjaźnionym Kołem Naukowym Obronności Państwa, które również działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

8

W Akademii Marynarki Wojennej, gościliśmy przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski: między innymi Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gościliśmy również uczniów Pana kmdr Tadeusza Zarzyckiego z Liceum Mundurowego Spartakus w Gdańsku.

Swą tematyką konferencja obejmowała obszary takie jak: Terroryzm, cyberbezpieczeństwo, konflikt hybrydowy, problem nielegalnych migracji, systemy bezzałogowe oraz bezpieczeństwo energetyczne.

23

Pierwszy dzień konferencji uroczyście otworzył referat prof. Jana Asmussena pt, „Hybrid warfare”, który świetnie wpisał się w tematykę konferencji i wzbudził zainteresowanie wielu słuchaczy. Następnie mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w burzliwych dyskusjach po wystąpieniach prelegentów dotyczących zjawiska terroryzmu oraz cyberbezpieczeństwa. Spośród prezentacji w obu panelach zostały przyznane wyróżnione za najlepsze wystąpienia. Trafiły one na ręce: pana Alana Klebanowicza oraz pani Mai Kwiatkowskiej, reprezentantów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, za referat pt. „Środki masowego przekazu w rękach terrorystów” (panel I) oraz pani Agaty Białowąs z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu za referat pt. „Cyberatak – podstawowa broń XXI wieku” (panel II).

Pierwszego dnia Sec&Def 2016 nasze Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego reprezentowały: Ewelina Perlik i Małgorzata Laga głosząc referat pt.: „Czy polska armia potrzebuje snajperów? Rola strzelców wyborowych i zapewnienie bezpieczeństwa w dobie zagrożenia terroryzmem – analiza własna” oraz Yustyna Kapys i Magdalena Guz, które przybliżyły słuchaczom temat dotyczący szans i zagrożeń bezpieczeństwa jakie niosą za sobą nowoczesne technologie. BRAWO DZIEWCZYNY!

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad podczas paneli konferencyjnych, uczestnicy zostali zaproszeni w ramach atrakcji na zwiedzanie ORP „Błyskawica” oraz na uroczystą kolację integracyjną w Karczmie „Flauta”.

28

Drugiego dnia konferencji prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w Europie (panel III), wykorzystania systemów bezzałogowych na rzecz bezpieczeństwa (panel IV) oraz znaczenia konfliktu hybrydowego we współczesnym świecie (panel V). Wyróżnienia za swoje wystąpienia otrzymali: pan dr Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za referat pt. „Bezpieczeństwo energetycznie w rejonie Morza Bałtyckiego”, pan Paweł Pilarski, reprezentant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za referat pt. „Bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy Pszczoła – modułowy potencjał polskiej produkcji” oraz pani Monika Dziuba za referat pt. „Interdyscyplinarny rozwój społeczeństwa informacyjnego warunkiem zmniejszenia negatywnego wpływu działań hybrydowych w środowisku cywilnym”.

51

Patronem medialnym naszej konferencji był Portal Historykon.pl. Na ich stronie internetowej możemy przeczytać następujące podsumowanie: „Organizatorzy Konferencji, czyli Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, stanęli na wysokim poziomie przygotowania konferencji pod względem logistycznym. Dla uczestników konferencji organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, chociażby zwiedzanie ORP „Błyskawica”. Natomiast wysoki poziom przedsięwzięcia pod względem merytorycznym, stwarzali jej uczestnicy. W dniu rozpoczęcia konferencji Sec&Def, został wydany I tom publikacji zawierająca artykuły naukowe prelegentów. Tom II publikacji, ma ukazać się już w grudniu.” (czytaj więcej na: http://historykon.pl/v-konferencja-naukowa-bezpieczenstwa-i-obronnosci-security-defence-wspolczesne-uwarunkowania-bezpieczenstwa-europejskiego/)

Bardzo chcielibyśmy podziękować naszym uczestnikom – zarówno prelegentom, jak i słuchaczom. Mamy nadzieję, że nasze kolejne inicjatywy również będą cieszyć się z tak licznym odzewem i będziemy mieli możliwość spotkania się już niebawem w jeszcze liczniejszym gronie podczas kolejnych naszych przedsięwzięć.

Tekst: Małgorzata Laga

Zdjęcia: Monika Kowalska, Portal Historykon.pl

PS: Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji z wydarzenia w zakładce: Galeria :-)

 

 

Harmonogram Konferencji Sec&Def 2016

31 października 2016 o godzinie 12:19
Szanowni,
już tylko tydzień dzieli nas od V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence 2016! Poniżej, przedstawiamy szczegółowy harmonogram wydarzenia :-)
Do zobaczenia już 7 listopada!
plakatsecdef_2016

Nowy Opiekun i Zarząd KNBM

14 października 2016 o godzinie 14:09

Jest nam niezmiernie miło powitać nowy skład kierowniczy naszej organizacji studenckiej! Dnia 10 października odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego podczas którego wybrany został Nowy Zarząd KNBM oraz mianowany został nowy Opiekun na rok akademicki 2016/2017

OPIEKUN: Papau_hry-1ulina Hrynaszkiewicz-Ołów jest absolwentką studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, które zakończyła z pierwszą lokatą i tytułem najlepszej studentki. Tytuł magistra (2016) uzyskała na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie oraz otrzymała wyróżnienie Dziekana za najwyższą średnią na tym kierunku. Od ponad trzech lat intensywnie działa w Kole Naukowym Bezpieczeństwa Morskiego, w którym przez ponad rok obejmowała stanowisko Członka Zarządu. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących obszaru bezpieczeństwa, m.in. Konferencji Mniejszości i Migranci – Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości (2016), Międzynarodowej Konferencji Czarny Ląd i Świat Arabski (2015), Konferencji Bezpieczeństwa w Transporcie (2015), Konferencji Naukowej Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence (2014). Ponadto uzyskała tytuł laureatki konkursu na esej w zakresie bezpieczeństwa organizowanego przez Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2014), w którym podjęła staż, a następnie zaproponowano jej pracę. Jest również finalistką Konkursu Czerwonej Róży 2016 w kategorii najlepszy student a także zajmuje się korektą i redakcją publikacji naukowych. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

perlik-2

PREZES: Ewelina Perlik jest studentką I roku studiów II stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie. Pierwszy stopień ukończyła w Akademii Marynarki Wojennej uzyskując tytuł licencjata z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Została także wyróżniona za najwyższą średnią ocen na tym kierunku, która wynosiła 4,67. W grudniu 2015 roku objęła funkcję Prezesa w Kole Naukowym Bezpieczeństwa Morskiego i sprawuje ją do dzisiaj. Przyczyniła się także do realizacji wielu przedsięwzięć związanych z działalnością Koła. Organizowała m.in. II Konferencję Naukową Doktorantów i Kół Naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.  Podczas jej  trwania wygłosiła referat na temat broni chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim, w którym omówiła także jej negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Referat został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. Ewelina jest organizatorką szeregu wykładów otwartych z zakresu bezpieczeństwa. Angażowała się także w akcje charytatywne, takie jak: Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach Wschodnich, czy też Szlachetna Paczka. Ponadto jako przewodnicząca Koła reprezentowała jego osiągnięcia podczas konkursu Czerwonej Róży w kategorii: najlepsze Koło Naukowe.

laga

WICEPREZES: Małgorzata Laga jest obecnie studentką studiów II stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, które również skończyła w AMW. W Kole Naukowym Bezpieczeństwa Morskiego działa aktywnie od roku. Była współorganizatorką II Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”. Dodatkowo działa charytatywnie począwszy od szkoły średniej – w czasach szkolnych aktywnie uczestniczyła m.in. w szkolnym kole Caritas oraz jako wolontariusz WOŚP-u. Podczas studiów razem z KNBM organizowała pomoc dla jednej z Gdyńskich rodzin w ramach Szlachetnej Paczki oraz pomoc dla Kombatantów na Kresach Wschodnich.

zblewski

SEKRETARZ: Michał Zblewski jest absolwentem studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie kontynuuje naukę na tym kierunku na  studiach II stopnia. Od 2 lat intensywnie działa na rzecz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego, a od roku obejmuje stanowisko Sekretarza. Ponadto był prelegentem II Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, podczas której wygłosił temat dotyczący zagrożeń wynikających z zatopionej broni chemicznej w Morzu Bałtyckim. Dodatkowo działa w Słupskim Instytucie Młodzieży jako członek komisji rewizyjnej, a także chętnie zajmuję się promocją AMW poza murami uczelni. Dwukrotnie został laureatem Europejskiej Gry Miejskiej gdzie nagrodą był wyjazd do Brukseli, gdzie miał możliwość zapoznać się z pracą europosłów Parlamentu Europejskiego.

9ffc1f2b-8885-47b7-8953-1f8e44047d08

Życzymy sobie, aby nadchodzący rok akademicki był jeszcze bardziej owocny w sukcesy od poprzedniego! I oczywiście zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy z nami :-)

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego zaprasza wszystkich studentów w swoje szeregi!

5 października 2016 o godzinie 15:05

Zachęcamy do włączenia się w prace KNBM. Do naszej działalności możemy zaliczyć: organizację i udział w konferencjach naukowych, spotkania z ekspertami z obszaru bezpieczeństwa, przeprowadzanie akcji charytatywnych i wyjazdów studyjnych. Dzięki pracy w Kole masz szansę poznać nowych ludzi, włączyć się w życie uczelni, poszerzyć swoją wiedzę, a także zwiększyć swoje szanse otrzymania stypendium naukowego Rektora dla najlepszych studentów! Jeśli masz głowę pełną pomysłów, duże pokłady energii i trochę wolnego czasu zaproszenie jest skierowane właśnie do Ciebie!

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek tj. 10 października 2016 r. o godz. 14:00 w s. 217/9 :-)

spotkanie_knbm_10-10-16

Przedłużamy termin zgłoszeń – V Konferencja Sec&Def 2016

19 września 2016 o godzinie 16:38

Szanowni,

ze względu na Wasze pytania i prośby, przedłużamy czas zgłoszeń i czekamy na wasze formularze udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego” jeszcze przez dwa tygodnie – do dnia 2 października 2016!

Przypominamy, że do 2 października czekamy również na pełne teksty artykułów! Pragniemy, aby publikacja konferencyjna ukazała się już w pierwszym dniu konferencji, dlatego też ustalony został taki termin. Musimy mieć czas na recenzję materiałów oraz ich obróbkę techniczną pod druk.

Po terminie 02.10.2016 r., niestety będziemy przyjmować jedynie zgłoszenia chęci udziału w konferencji bez możliwości publikacji artykułu. Na takie zgłoszenia czekamy do 16 października 2016.

Karty zgłoszeniowe prosimy o przesyłanie na nasz adres e-mail: knbm.wdiom@gmail.com :-)

Do zobaczenia w Gdyni!

1. formatka-secdef-2016_19-09-2016

2. karta-zgloszenia-secdef-2016_19-09-2016

3. komunikat-i-secdef-2016_19-09-2016

przedluzamy_zapisy

 

 

KOMUNIKAT I – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”

12 lipca 2016 o godzinie 23:43

NAGLOWEK SEC&DEF

Szanowni Państwo,

poniżej, prezentujemy kolejne informacje dotyczące organizowanej przez nas, V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence  „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”.

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami. Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatorów podanych w pliku Komunikat I.

Plakat Security and Defence OST 2016

Ogólnopolskie dni NATO – Gdynia razem z NATO

7 lipca 2016 o godzinie 23:58

Aby godnie uczcić ten historyczny dla Polski Szczyt NATO, w trakcie jego trwania w Gdyni organizowane są „Ogólnopolskie dni NATO – Gdynia razem z NATO”. Na wydarzenie zapraszają wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Już jutro i pojutrze, w piątek i sobotę 8-9 lipca w godz. 11.00 – 18.00 będzie można podziwiać sprzęt i uzbrojenie Wojska Polskiego. Zaprezentują się wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP – wojska lądowe, marynarka wojenna i lotnictwo. Niewątpliwie będzie to gratka nie tylko dla miłośników wojska, ale też dla całych rodzin!

1623665__kr

V Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”

27 czerwca 2016 o godzinie 23:02

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zapraszają Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, która to odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2016 r. Organizując konferencję mamy nadzieję, że wzbudzi ona refleksje nad bezpieczeństwem i obronnością kontynentu europejskiego. Jej uczestników chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  1. Bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej;
  2. Cyberbezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni;
  3. Wyzwania polityki europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego;
  4. Zmienne oblicza terroryzmu w XXI w.;
  5. Konflikt hybrydowy;
  6. Systemy bezzałogowe we współczesnym konflikcie.

Plakat Security and Defence OST 2016

II Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania Dla Bezpieczeństwa”

22 czerwca 2016 o godzinie 00:01

W dniach 20-21 czerwca odbyła się II Edycja Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania Dla Bezpieczeństwa” organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, Koło Naukowe Obronności oraz Samorząd Doktorantów AMW w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON 2016.

Wydarzenie połączone było z XIV edycją Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, które odbyły się w dniach 20-22 czerwca 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.
Liczba uczestników oraz zainteresowanie „małym NATCON-em” przerosły oczekiwania organizatorów. Gościliśmy doktorantów, studentów kół naukowych oraz młodych adeptów nauki z całej Polski: m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego.

1 - Kopia

Tematyka poruszana podczas obrad plenarnych dotyczyła zagadnień związanych z terroryzmem, charakterystyką współczesnych zagrożeń, bezpieczeństwem morskim państwa, bezpieczeństwem informacji oraz siłami zbrojnymi w systemie bezpieczeństwa państwa.

Dodatkową atrakcją Konferencji był Konkurs, którego celem było wyłonienie najlepszego referatu wygłoszonego w ramach poszczególnych paneli tematycznych. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prelekcji, Kapituła przyznała dwa wyróżnienia, które trafiły do rąk: Pani Julii Sowińskiej z WSOSL oraz Pani Aleksandry Łaskarzewskiej z WSPol. Nagrodę główną, w postaci Kryształowej Latarni, ufundowanej przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, otrzymali Panowie Paweł Nowak oraz Jan Kowalczyk z UW.

3

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, Koło Naukowe Obronności oraz Samorząd Doktorantów AMW zebrały mnóstwo pozytywnych opinii oraz komentarzy dotyczących organizacji przedsięwzięcia. Zdaniem uczestników, prelegentów, słuchaczy oraz kadry AMW, II Edycja Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych zakończyła się pełnym sukcesem. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji, która odbędzie się w 2018 roku, podczas XV już edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO

Studencka Ogólnopolska Konferencja pt. „Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności państwa – kształtowanie postaw proobronnych”

5 czerwca 2016 o godzinie 00:08

W dniu 4.06 br. w Ostródzie odbyła się Studencka Ogólnopolska Konferencja pt. „Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności państwa – kształtowanie postaw proobronnych” zorganizowana m.in. przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Konferencja została połączona z Targami Pro Defence, które obejmowały Targi Proobronne i Kongres Organizacji Proobronnych z Polski i innych krajów członkowskich NATO. Wydarzeniu temu towarzyszyły rozmaite szkolenia, warsztaty, prezentacje i pokazy.

13323552_974681582647759_1571205303042813449_o

Podczas trwania konferencji nie zabrakło wystąpień członków naszego Koła. Monika Wysocka wygłosiła referat pt. „Drony podwodne i nawodne w systemie obronności portów morskich”, natomiast swoje rozważania na temat „Działań Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystyczny Policji (SPAP) jako istotny instrument zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce” przedstawiła Paula Zackiewicz.

Na naszych prelegentkach szczególne wrażenie zrobiła wystawa, a mianowicie pokazy broni i amunicji, pojazdów służb specjalnych, a także symulator dachowania i specjalistyczny skaner. Nie zabrakło także rozmów ze specjalistami z różnych dziedzin, podczas których można było zadać wiele pytań i dowiedzieć się jak m.in. działa na co dzień FORMOZA, Jednostka Wojskowa NIL, czy też Żandarmeria Wojskowa